Left Pokračovat v nakupování
Vaše objednávka

V košíku nemáte žádné zboží

Promotion
Read more
Když už mrkev nestačí.

Co způsobuje UV záření našim očím?

Světlo je elektromagnetické záření, které je definované vlnovou délkou. Vlnová délka viditelného světla se pohybuje v oblasti asi 380-780 nm. Záření o kratších vlnových délkách je označováno jako UV záření a záření o delších vlnových délkách jako infračervené záření. Pro naše oči je důležitá ochrana před UV zářením. Je to záření o vlnové délce 10-380 nm. Má méně energie než rentgenové záření, ale zároveň má více energie než viditelné světlo. Jedná se tedy o záření s vysokou energií, které našim očím škodí. 

 

Důsledkem působení UV záření může být např. předčasný vznik šedého zákalu, což znamená, že se přirozeně čirá čočka uvnitř oka zakalí.  Studie ukázaly, že čím více času lidé tráví na slunci bez ochrany, tím větší je riziko vzniku šedého zákalu.


Nadměrné vystavení UV záření také může souviset s abnormálními výrůstky na povrchu očí nebo nádory v různých oblastech oka. Dále může způsobovat vznik vrásek, skvrn a celkově předčasné stárnutí kůže kolem očí. Dále je nutné zmínit fotokeratitidu, což je v podstatě zánět rohovky vznikající v důsledku vystavení nadměrnému množství UV záření. Je to dočasné poranění rohovky, které bychom mohli přirovnat ke spálení kůže. Projevuje se citlivostí nebo až bolestivostí přední části oka. Může být přítomno i rozmazané vidění, bolesti hlavy, začervenání očí.


 

Dokonce může mít UV záření vliv na vznik makulárních degenerací. UV záření obecně poškozuje hlavně přední část oka. Většina tohoto záření je zachycena rohovkou a čočkou. Na sítnici se dostane pouze malé množství. I přesto může mít vliv na vznik makulárních degenerací sítnice v pozdějším věku.


 

Pokud jsou oči vystaveny přímému záření o velice vysoké energii (typicky při pozorování zatmění slunce bez ochranných pomůcek), může poškození nastat i v hlubších částech oka. Potom se bavíme o solární retinopatii, kdy dojde k poškození pigmentového epitelu sítnice a výsledkem může být až výpadek zorného pole v centru vidění nebo snížená zraková ostrost. Toto poškození může být i trvalé. 

 

UV záření neproniká do očí pouze přímo ale i nepřímo - například odrazy od vodních ploch, ledu, sněhu apod. Jsou velice zrádné a nebezpečné. A ani oblačnost zcela neblokuje viditelné světlo - nebrání tomu, aby se škodlivé UV paprsky dostaly na zemský povrch. 


 

Důležité je chránit si oči kvalitními brýlemi se 100% UV ochranou, abychom zamezeli vzniku poškození očí. Nezapomínejte ani na ochranu u dětí. Nejdůležitější je u nich pokrývka hlavy, ale pokud jste na přímém slunci, u vody, na horách, tak i dětské sluneční brýle jsou důležitéSluneční brýle, které blokují 100% UV záření, poskytují nejlepší možnou ochranu před těmito zdravotními riziky. Brýle s UV ochranou bychom měli nasadit nejlépe vždy, když se pohybujeme venku za denního světla, a to i pokud je zataženo. I když oblačnost blokuje viditelné světlo, nebrání tomu, aby se škodlivé UV paprsky dostaly na zemský povrch.

Pořiďte si kvalitní sluneční brýle se 100% UV ochranou na našich stránkách nebo se zastavte k nám do oční optiky Ocuway na Pekařskou 12, v Brně.