Kde nás můžete slyšet

Rozhovor v Českém rozhlase Brno na téma kvality slunečních brýlí

Rozhovor Český rozhlas Brno

Rozhovor v Českém rozhlase Brno na téma modrého světla

Rozhovor Český rozhlas Brno

Rozhovor v Českém rozhlase Brno na téma Optometrie

Rozhovor Český rozhlas Brno